Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „УСТРЕМ-4” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 с предмет Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” и обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-10-31 11:42:05
№ 20191017czjX447802

Описание:

С  Протокол № 119/26.09.2017г. Междуведомственият експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е приел работен проект за обект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“, насочен основно към осигуряването на ефективна система за собствен мониторинг, позволяваща наблюдение на състоянието на стената на хвостохранилището и съоръженията към него, наблюдение на нивото на депресионната повърхност в стената, наблюдение на повърхностни и дренажни води, наблюдение и поддръжка на отводнителните съоръжения и наблюдение на състоянието и качествата на тревната покривка (биомаса).


Документи
30332019291610_Reshenie_Ustrem_4_112019.pdf
30502019291610_Obyavlenie_Ustrem_112019.pdf
30592019291610_Dokumentacia_Ustrem_112019.pdf
31162019291610_Pril_1_Obrazec_Opis.docx
31222019291610_Pril_2_Obrazec_Predl_za_izpalnenie.docx
31292019291610_Pril_3_Obrazec_Cenovo_predl.docx
31342019291610_Pril_3.1_Obrazec_KSS.xlsx
31432019291610_Pril_4_Tehn_Specif_Ustrem_112019.pdf
31492019291610_Pril_5_Metodika_Ustrem_112019.pdf
31552019291610_Pril_6_Proekt_dogovor.docx
32042019291610_Pril_6_kam_proekt_dogovor.xls
33022019291610_1 geodziaustrem4-.pdf
33092019291610_2 sityacia-.pdf
33152019291610_3 kanavki.pdf
33202019291610_4- 5 tampon.pdf
33272019291610_6 piezometar.pdf
33332019291610_7 detaili.pdf
34032019291610_RP_Ob_Zapiska.pdf
45322019311110_espd-request.zip

ПубликацияДата
Протокол комисия 2020-01-16 15:35:00
Доклад комисия 2020-01-16 15:35:00
Решение за прекратяване 2020-01-16 15:40:00
Обявление за не възложена поръчка 2020-02-07 17:05:00

<-- Обратно към поръчки