Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен” на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА (от 15.04.2016)

Дата: 2017-11-28 11:00:00
№ 20190117zZwW364827

Описание:

Преметът на поръчката включва следните услуги:
1. Препомпване към котлована на рудник "Цар Асен" на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник "Цар Асен", с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна.
2.  Поддържане на водното ниво във водоема за продуктивни разтвори до ниво лата 1,60 м чрез препомпване до открит рудник "Цар Асен".
3. Оглед и наблюдения за поддържане на водното ниво до кота 1,60 м във водоема за набогатени разтвори;
4. Ежедневно отчитане на водното ниво във водоема по латата и водене на дневник за резултатите от отчитането;
5. Ежемесечно изготвяне и изпращане на информация за извършваните наблюдения за нивото във водоема за богати разтвори до Възложителя, с копия до РИОСВ - гр. Пазарджик и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив.


Документи
34462019171101_Обява.pdf
34542019171101_техническа спецификация.doc
35062019171101_001- образец 1 - оферта.doc
35112019171101_002- образец 2 - списък документи.doc
35152019171101_003- образец 3 - декларация свързаност.doc
35192019171101_004- образец 4 - декларация OFFSHORE.doc
35232019171101_005 - образец 5 - декларация подизпълнители.doc
35272019171101_006- образец 6 - декларация чл. 54(1) 1,2,7 ЗОП.doc
35312019171101_007 - образец 7 - декларация чл. 54(1) 3-5 ЗОП.doc
35362019171101_008 - образец 8 - декларация договор.doc
35402019171101_009 - образец 9 - техническо предложение.doc
35442019171101_010 - образец 10 - декларация конфиденциалност.doc
35512019171101_011 - образец 11 - ценово предложение.doc
36062019171101_012 - образец 12 - проект на договор.doc

ПубликацияДата
Заповед 2017-12-11 10:05:00
Протокол 2017-12-20 11:30:00
Присъствен лист 2017-12-20 11:05:00
Техническо предложение 2018-01-04 10:40:00
Ценово предложение 2018-01-04 10:45:00
Договор № EA-03-06 От дата: 2017-12-29 2018-01-04 11:00:00

<-- Обратно към поръчки