Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на допълнителни дейности по техническа рекултивация и възстановяване на ХТС, предвидени в одобрената Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Хвостохранилище „Медет”. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените”.

Договор №: 22 От: 2014-12-02

Контрагент: КОНСОРЦИУМ "ФУНДАМЕНТ-ПЪТИЩА"

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 2220486.46 лв.

Пояснение:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-04-24 12:24:08
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-06-10 16:03:31
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-09-01 10:00:00
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-09-16 12:28:05
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-12-14 09:48:09
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-12-14 09:48:42
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2015-12-28 12:33:44
Плащане по Договор №: 22 От: 2014-12-02 2016-04-20 13:11:58

<-- Обратно към поръчката